โรคความดันโลหิตสูงในบุคลากรมหาวิทยาลัย/คนวัยทำงาน

Share on facebook
Facebook
Measuring Blood Pressure

ความหมาย

โรคความดันโลหิตสูง (hypertension; HT) หมายถึง ระดับความดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจห้องล่างบีบตัวเต็มที่ (systolic blood pressure; SBP) ≥ 140 มม.ปรอท หรือ ระดับความดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจห้องล่างคลายตัวเต็มที่ (diastolic blood pressure; DBP) ≥ 90 มม.ปรอท

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มีดังนี้

  1. ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การสูบบุหรี่และดื่มสุรา และการมีน้ำหนักเกิน (BMI = 25-29.9) หรือมีภาวะอ้วน (BMI ≥ 30)
  2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ> 65 ปี และเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆร่วมด้วย หรือมีญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง) เป็นโรคความดันโลหิตสูง

อาการที่พบได้บ่อยของโรคความดันโลหิตสูง

อาการปวดศีรษะในตอนเช้า เลือดกำเดาไหล การมองเห็นเปลี่ยนไป ได้ยินเสียงเหมือนมีแมลงบินอยู่ในหู หากความดันโลหิตสูงมาก อาจมีอาการ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก เป็นต้น

การควบคุมความดันโลหิตสูง ควรควบคุมให้ระดับความดันโลหิตไม่เกิน 140/90 มม.ปรอท

การจัดการ/การควบคุมโรคความดันโลหิต

  • จำกัดปริมาณการรับประทานโซเดียมไม่เกินวันละ 2 กรัม (เกลือแกง 1 ช้อนชา มีปริมาณโซเดียม 2 กรัม น้ำปลา/ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนชา มีปริมาณโซเดียม 350-500 มก. และผงชูรส 1 ช้อนชา มีปริมาณโซเดียม 500 มก.)
  • รับประทานอาหารแต่ละมื้อให้ครบ 5 หมู่ โดยใช้สูตรเมนูอาหารตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ สูตร 2:1:1 ประกอบด้วย ผักอย่างน้อย 2 ชนิด 2 ส่วน ข้าวหรืออาหารประเภทแป้ง 1 ส่วน และโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและเนื้อปลา 1 ส่วน และมีผลไม้รสหวานน้อยรับประทานร่วมด้วยในทุกมื้ออาหาร
  • หากรับประทานอาหารนอกบ้าน ไม่ควรปรุงรสชาติเพิ่ม
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยออกกำลังกายแบบแอโรบิค ≥ 5 วัน/สัปดาห์
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • ลด/จัดการกับความเครียด
  • ควรรับประทานยาลดความดันโลหิตตามแผนการรักษาของแพทย์ ไม่ปรับเพิ่มหรือลดยาเอง และไปตรวจตามนัดทุกครั้ง

เนื้อหาที่คล้ายกัน

โครงการ Stop Staff Stress จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษา ด้านสุขภาพจิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Stop Staff Stress Year 2) จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน” สำหรับบุคลากรงานบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง D405 NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กิจกรรมภายในงาน เริ่มจากการแจ้งความคืบหน้าก

แกนนำสุขภาพคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. พร้อมรับเปิดเทอมใหม่

แกนนำสุขภาพคณะมนุษย์ศาสตร์ #CMUHealthVolunteers ร่วมกับ บ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ และ Healthy CMU จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ด้วยความสดใสกันอีกครั้ง 😃🤘🏻💪🏻 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 9:00 -12:00 น. ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษย์ศาสตร์ และออนไลน์ทาง Facebook Page : บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้

เริ่มแล้ว เต้นแอโรบิก&รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ โดยแกนนำคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (CMU Health Volunteers)

แกนนำสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU Health Volunteers จัดพิธีเปิดโครงการ “ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่…ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ