โรคความดันโลหิตสูงในบุคลากรมหาวิทยาลัย/คนวัยทำงาน

Share on facebook
Facebook
Measuring Blood Pressure

ความหมาย

โรคความดันโลหิตสูง (hypertension; HT) หมายถึง ระดับความดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจห้องล่างบีบตัวเต็มที่ (systolic blood pressure; SBP) ≥ 140 มม.ปรอท หรือ ระดับความดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจห้องล่างคลายตัวเต็มที่ (diastolic blood pressure; DBP) ≥ 90 มม.ปรอท

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มีดังนี้

  1. ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การสูบบุหรี่และดื่มสุรา และการมีน้ำหนักเกิน (BMI = 25-29.9) หรือมีภาวะอ้วน (BMI ≥ 30)
  2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ> 65 ปี และเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆร่วมด้วย หรือมีญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง) เป็นโรคความดันโลหิตสูง

อาการที่พบได้บ่อยของโรคความดันโลหิตสูง

อาการปวดศีรษะในตอนเช้า เลือดกำเดาไหล การมองเห็นเปลี่ยนไป ได้ยินเสียงเหมือนมีแมลงบินอยู่ในหู หากความดันโลหิตสูงมาก อาจมีอาการ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก เป็นต้น

การควบคุมความดันโลหิตสูง ควรควบคุมให้ระดับความดันโลหิตไม่เกิน 140/90 มม.ปรอท

การจัดการ/การควบคุมโรคความดันโลหิต

  • จำกัดปริมาณการรับประทานโซเดียมไม่เกินวันละ 2 กรัม (เกลือแกง 1 ช้อนชา มีปริมาณโซเดียม 2 กรัม น้ำปลา/ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนชา มีปริมาณโซเดียม 350-500 มก. และผงชูรส 1 ช้อนชา มีปริมาณโซเดียม 500 มก.)
  • รับประทานอาหารแต่ละมื้อให้ครบ 5 หมู่ โดยใช้สูตรเมนูอาหารตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ สูตร 2:1:1 ประกอบด้วย ผักอย่างน้อย 2 ชนิด 2 ส่วน ข้าวหรืออาหารประเภทแป้ง 1 ส่วน และโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและเนื้อปลา 1 ส่วน และมีผลไม้รสหวานน้อยรับประทานร่วมด้วยในทุกมื้ออาหาร
  • หากรับประทานอาหารนอกบ้าน ไม่ควรปรุงรสชาติเพิ่ม
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยออกกำลังกายแบบแอโรบิค ≥ 5 วัน/สัปดาห์
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • ลด/จัดการกับความเครียด
  • ควรรับประทานยาลดความดันโลหิตตามแผนการรักษาของแพทย์ ไม่ปรับเพิ่มหรือลดยาเอง และไปตรวจตามนัดทุกครั้ง

เนื้อหาที่คล้ายกัน

3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.

Health Today: รวบรวมให้แล้วที่นี่กับ ‘3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.’  1) COVID-19 Risk Behavior Form แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาถ้าอยากรู้ว่าคุณเสี่ยงติดโควิด-19 ไหม? ลองเช็คดูสิ คลิก >https://cmsdm.net/HealthyU/ 2) CMU i-Health ระบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มช. >https://cmu-hms.web.app/ 3) Stop Staff Stress แบบทดสอบส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียด >http://www.cmu-stop-staff-stress.com/ คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม https://hea

Healthy CMU – Happy New Year 2021

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการคณะผู้บริหารและทีมงาน Healthy CMU 💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)Website: www.healthycmu.com

Healthy CMU: Show&Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ ตลอด 1 ปี

โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ในยุทธศาสตร์หลักข้อที่ 2 เชิงรุก  และ SDG 3: Good Health and Well-Being โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ 11 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด คณะสาธารณส