ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในบุคลากรมหาวิทยาลัย/คนวัยทำงาน

Share on facebook
Facebook
Red and white blood cells in the vein. Leukocyte normal level

“ไขมันในเลือดสูง ภัยร้ายที่ไม่ทันระวัง”

ความหมาย

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งระดับโคเลสเตอรอลปกติไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร และระดับไตรกลีเซอไรค์ ปกติไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบตัน และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

สาเหตุของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ      

อาจเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมหรือยีนในการควบคุมการสร้างและการเผาผลาญไขมันได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากวิถีชีวิต ได้แก่ พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น ไขมันจากสัตว์ เครื่องในสัตว์ กะทิ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อาหารที่มีแป้งและน้ำตาลสูง เป็นต้น

อันตรายที่เกิดขึ้นจากภาวะไขมันในเลือดสูง

              ไขมันส่วนเกินจะไปตกตะกอนตามผนังของเส้นเลือด ทำให้ผนังเส้นเลือดหนา และแข็ง จะทำให้ตีบตันได้ง่าย ถ้าหากเกิดการตีบตันที่เส้นเลือดหัวใจทำให้เกิดหัวใจขาดเลือด และหากเป็นที่เส้นเลือดที่เลี้ยงสมอง อาจทำให้เส้นเลือดตีบตันและเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

การปฏิบัติตน เพื่อควบคุมไขมันในเลือด มีดังต่อไปนี้

  • ลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูง
  • เพิ่มสัดส่วนการรับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ (หวานน้อย) ที่มีกากใยสูง และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี และเพิ่มระดับของไขมันชนิดได้
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  • เลิกสูบบุหรี่ และจำกัดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • ทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เครียด
  • รับประทานยาลดไขมันตามแผนการรักษาของแพทย์ หากลืมรับประทานยาให้ทานทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้กับเวลาที่ต้องทานในครั้งถัดไป ให้ข้ามยาครั้งที่ลืม ห้ามเพิ่มยาเป็น 2 เท่า
  • ตรวจและติดตามระดับไขมันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เนื้อหาที่คล้ายกัน

โครงการ Stop Staff Stress จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษา ด้านสุขภาพจิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Stop Staff Stress Year 2) จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน” สำหรับบุคลากรงานบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง D405 NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กิจกรรมภายในงาน เริ่มจากการแจ้งความคืบหน้าก

แกนนำสุขภาพคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. พร้อมรับเปิดเทอมใหม่

แกนนำสุขภาพคณะมนุษย์ศาสตร์ #CMUHealthVolunteers ร่วมกับ บ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ และ Healthy CMU จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ด้วยความสดใสกันอีกครั้ง 😃🤘🏻💪🏻 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 9:00 -12:00 น. ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษย์ศาสตร์ และออนไลน์ทาง Facebook Page : บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้

เริ่มแล้ว เต้นแอโรบิก&รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ โดยแกนนำคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (CMU Health Volunteers)

แกนนำสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU Health Volunteers จัดพิธีเปิดโครงการ “ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่…ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ