รู้มั้ย? บุคลากร มช. มีความเสี่ยงสุขภาพด้านใดบ้าง

Share on facebook
Facebook

✨ Health Today: รู้มั้ย? บุคลากร มช. มีความเสี่ยงสุขภาพด้านใดบ้าง

ผลการสำรวจจากระบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพ CMU i-Health พบว่า บุคลากร มช. มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs 4 อันดับแรก ได้แก่
1) การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 64.92%
2) การมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สูง 40.89%
3) ขาดการออกกำลังกาย 30.62%
4) การดื่มสุรา 29.26%

ส่วนด้านพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพยังอยู่ในระดับดีและคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง

💚 Healthy CMU ขอเชิญชวนทุกคนหันมาดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและร่วมขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ โดยโครงการฯ จะมีกิจกรรมและสาระความรู้ดี ๆ มามอบให้ทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางการสื่อสารของเรา เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU
📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)
📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)
📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)
📌Website: www.healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

21 ตุลาคม “วันพยาบาลแห่งชาติ” และ “วันออกพรรษา”

✨ 21 ตุลาคม นอกจากเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลแล้ว ยังเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือ “วันออกพรรษา” พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบ “ไตรมาสพรรษากาล” (3 เดือน) ได้รับบุญกุศลกันถ้วนหน้า รวมถึงช่วยทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายความเครียด มีสติและสมาธิเพิ่มมากขึ้น 💚 💪สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #Healthy CMU F

19 ตุลาคม “วันเทคโนโลยีของไทย”

19 ตุลาคม “วันเทคโนโลยีของไทย”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน Healthy CMU

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน Healthy CMU