หัวหน้าโครงการ Healthy CMU ร่วมเสนอโครงการฯ ในงานสภาพนักงานพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

Share on facebook
Facebook

              วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สภาพนักงานพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานของสภาพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนแผนการดำเนินการในปีถัดไป พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล สวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดี เครือข่ายบุคลากรและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน การจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน ในรูปแบบ Hybrid (On-Site & Online) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              ทั้งนี้ รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU)) ได้เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลเกี่ยบกับโครงการและผลการดำเนินงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)

📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)

📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)

📌Website: http://www.healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพและประธานในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ประจำปี 2567

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) และคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับเกียรติในการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพและประธานในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และจัดประชุมนานาชาติ TUN-HPN ประจำปี 2567 ในการประชุมวิชาการระดับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “Health Promoting University for Sustainable Development” โดย AUN-HPN และเข้ารับ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ที่ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) และคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” โดย AUN-HPN โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และการประชุมวิ

หัวหน้าโครงการ Healthy CMU เข้าร่วมเป็นกรรมการและวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “Health Promoting University for Sustainable Development” ในหัวข้อ Learning Exchange Discussion on “Sustainable Health and Wellbeing in Higher Education” by TUN-HPN & Nodes

          รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) ได้รับเชิญเป็นกรรมการและวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” ในหัวข้อ Learning Exchange Discussion on “Sustainable Health and Wellbeing in Higher Education” by TUN-HPN & Nodes ในประเด็น “Learning Exchange Discussion By Chiang Mai University, Topic : Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai Universi