แนะนำโครงการ CMU Smart Self-Monitoring

Share on facebook
Facebook

มาแล้ว ✨ CMU Smart Self-Monitoring 💜 โครงการประสิทธิผลของแพลตฟอร์มนวัตกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเองอย่างอัจฉริยะ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👉 โครงการที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความห่วงใยของมหาวิทยาลัยที่มีต่อบุคลากรและนักศึกษา ในการดูแลและติดตามภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยอุปกรณ์ Smart Devices ในการเก็บข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์ ประเมินผล และให้คำแนะนำ เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบไปด้วย

⌚ นาฬิกาอัจฉริยะ (Personas Wear One by CMU)

🧍🏻 เครื่องวัดภาวะสุขภาพร่างกายแบบอัจฉริยะ เช่น เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย (Personas Station One by CMU), เครื่องวัดความดัน อุณหภูมิ ออกซิเจน และชีพจร (CMU Health ME)

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ และบริษัท บีเอเอเค จำกัด (BAAK) โดยดำเนินโครงการร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 13 สถาบัน

ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Self-Monitoring CMU 📱 ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android >https://cmu-health.system-on.cloud/

รับชมวิดีโอโครงการได้ที่นี่เลย 👇🏻

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)

📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)

📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)

📌Website: http://www.healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

เผยผลสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช.

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 65 โครงการการลด ละ เลิก บุหรี่ (CMU Smoke Free Area) ได้เผยผลสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช. พบว่า บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่มากว่านักศึกษา ส่วนใหญ่ “ไม่มี” พฤติกรรมการสูบบุหรี่ สารนิโคตินพบในระดับเบาบาง/ต่ำ ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม น่ารำคาญ นักศึกษามีทัศนคติต่อพฤติกรรมของผู้นำที่สำคัญที่สุดคือ การไม่สูบบุหรี่ ที่ผ่

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” ทุกปีมีขยะจากก้นบุหรี่ 4.5 ล้านล้านชิ้น ผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้น้ำ 3.7 ลิตร หากผลิตบุหรี่ 300 มวน ต้องใช้ต้นไม้ทั้งหมด 1 ต้น บุหรี่คร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกสูงถึงกว่า 8 ล้านคนต่อปี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต การจัดจำหน่าย การบริโภค และขยะหลังการบริโภค ซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยาสูบและจากการสูบบุหรี่นั้น มหาศาลและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก่อใ

วิดีโอรวมภาพกิจกรรมของแกนนำสุขภาพ (CMU Health Volunteers)

Healthy Present : รวมภาพผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 3อ. และการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพ มช. (CMU Health Volunteers) ร่วมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอย่างยั่งยืนของชาว มช. สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU Line Official Account: @healthycmu YouTube: Healthy CMU Website: http://www.healthycmu.com