โรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคลากรมหาวิทยาลัย/คนวัยทำงาน

Share on facebook
Facebook
Close up of elderly man having a heart attack

“พฤติกรรมร้ายๆ ทำลายหัวใจและสมอง”

ความหมาย

โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease [CVD]) หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตันหรือหลอดเลือดที่แข็งตัวจากการเกาะของไขมันที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดนั่นเอง

บุคคลใดบ้างที่เสี่ยงต่อโรคนี้

              1) ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ เพศ อายุ โดยเพศหญิงที่มีอายุ > 55 ปี และเพศชายอายุ > 45 ปี ในครอบครัวมีผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

              2) ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง น้ำตาลสูง และมีไขมันสูง ไม่ทานผักและผลไม้ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก และขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

อาการบ่งชี้ของโรคหัวใจขาดเลือด

           มักมีอาการเจ็บแน่นตรงกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรบีบรัด หรือมีของหนักกดทับ อาจปวดร้าวไปที่คอ แขนซ้าย หรือกราม หายใจเหนื่อยหอบ อึดอัด นอนราบไม่ได้ อาจอาการคลื่นไส้ เหงื่อออกท่วมตัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม เป็นต้น

อาการเตือนของโรคสมองขาดเลือด 

ผู้ที่มีสมองขาดเลือด จะมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 1 อาการ ดังนี้

           F = Face (ใบหน้า) ยิ้มมีมุมปากตก 1 ข้าง

              A = Arms (แขน) ยกแขนไม่ขึ้น 1 ข้าง

              S = Speech (การพูด) พูดไม่ออก พูดไม่ชัด พูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่อง

              T = Time (เวลา) หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาภายใน 4 ชม. 

การจัดการ/การควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด มีดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสจัด (เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม)
  • เพิ่มการรับประทานผักสดอย่างน้อย 2 ฝ่ามือ/มื้อ หรือผักสุกอย่างน้อย 1 ฝ่ามือ/มื้อ 
  • ออกกำลังกายที่มีความหนักระดับปานกลาง วันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • เลิกบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
  • หากรับประทานยาอยู่ ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่เพิ่ม/ลด หรือปรับขนาดยาเอง โดยเฉพาะผู้ที่รับประทานยาต้านการเกาะกลุ่มกันของเกร็ดเลือด หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติอยู่เสมอ
  • ไปตรวจรักษาตามแพทย์นัดทุกครั้ง เพื่อติดตามอาการและป้องกันอันตรายจากที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาจเกิดขึ้นได้

เนื้อหาที่คล้ายกัน

3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.

Health Today: รวบรวมให้แล้วที่นี่กับ ‘3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.’  1) COVID-19 Risk Behavior Form แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาถ้าอยากรู้ว่าคุณเสี่ยงติดโควิด-19 ไหม? ลองเช็คดูสิ คลิก >https://cmsdm.net/HealthyU/ 2) CMU i-Health ระบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มช. >https://cmu-hms.web.app/ 3) Stop Staff Stress แบบทดสอบส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียด >http://www.cmu-stop-staff-stress.com/ คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม https://hea

Healthy CMU – Happy New Year 2021

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการคณะผู้บริหารและทีมงาน Healthy CMU 💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)Website: www.healthycmu.com

Healthy CMU: Show&Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ ตลอด 1 ปี

โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ในยุทธศาสตร์หลักข้อที่ 2 เชิงรุก  และ SDG 3: Good Health and Well-Being โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ 11 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด คณะสาธารณส