โรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคลากรมหาวิทยาลัย/คนวัยทำงาน

Share on facebook
Facebook
Close up of elderly man having a heart attack

“พฤติกรรมร้ายๆ ทำลายหัวใจและสมอง”

ความหมาย

โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease [CVD]) หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตันหรือหลอดเลือดที่แข็งตัวจากการเกาะของไขมันที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดนั่นเอง

บุคคลใดบ้างที่เสี่ยงต่อโรคนี้

              1) ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ เพศ อายุ โดยเพศหญิงที่มีอายุ > 55 ปี และเพศชายอายุ > 45 ปี ในครอบครัวมีผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

              2) ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง น้ำตาลสูง และมีไขมันสูง ไม่ทานผักและผลไม้ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก และขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

อาการบ่งชี้ของโรคหัวใจขาดเลือด

           มักมีอาการเจ็บแน่นตรงกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรบีบรัด หรือมีของหนักกดทับ อาจปวดร้าวไปที่คอ แขนซ้าย หรือกราม หายใจเหนื่อยหอบ อึดอัด นอนราบไม่ได้ อาจอาการคลื่นไส้ เหงื่อออกท่วมตัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม เป็นต้น

อาการเตือนของโรคสมองขาดเลือด 

ผู้ที่มีสมองขาดเลือด จะมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 1 อาการ ดังนี้

           F = Face (ใบหน้า) ยิ้มมีมุมปากตก 1 ข้าง

              A = Arms (แขน) ยกแขนไม่ขึ้น 1 ข้าง

              S = Speech (การพูด) พูดไม่ออก พูดไม่ชัด พูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่อง

              T = Time (เวลา) หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาภายใน 4 ชม. 

การจัดการ/การควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด มีดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสจัด (เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม)
  • เพิ่มการรับประทานผักสดอย่างน้อย 2 ฝ่ามือ/มื้อ หรือผักสุกอย่างน้อย 1 ฝ่ามือ/มื้อ 
  • ออกกำลังกายที่มีความหนักระดับปานกลาง วันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • เลิกบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
  • หากรับประทานยาอยู่ ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่เพิ่ม/ลด หรือปรับขนาดยาเอง โดยเฉพาะผู้ที่รับประทานยาต้านการเกาะกลุ่มกันของเกร็ดเลือด หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติอยู่เสมอ
  • ไปตรวจรักษาตามแพทย์นัดทุกครั้ง เพื่อติดตามอาการและป้องกันอันตรายจากที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาจเกิดขึ้นได้

เนื้อหาที่คล้ายกัน

CMU i-Health Version 2.0 อัพเดตฟีเจอร์ใหม่

CMU i-Health Version 2.0 อัพเดตฟีเจอร์ใหม่ ประมวลผลและสรุปความเสี่ยงสุขภาพภาพรวมและรายด้าน แสดงข้อมูลภาวะความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เปรียบเทียบปัจจัยความเสี่ยงสุขภาพ ช่วยให้สามารถวางแผนการลดความเสี่ยง เข้าใจง่าย ใกล้ชิด ให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพรายบุคคลตามปัจจัยความเสี่ยง ออกรายงานข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบ Health Slip เพื่อเป็น Health Record และส่งต่อไปยังระบบอื่น ๆ ของ มช. รองรับการประมวลผลและเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบ CMU Smart Self-Monitoring https://cmu-health.system-

Healthy CMU ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยระบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบุคลากร มช. (CMU i-Health) ในมหกรรมงานวิจัย มช. ปี 65 “CMU Expo 2022”

Healthy CMU นำโดย รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยระบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบุคลากร มช. (CMU i-Health) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน ในมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “𝗖𝗠𝗨 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 & 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘅𝗽𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮” ระหว่างวันที่ 22–23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/health

เปิดตัว “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”

            กิจกรรมเปิดตัว “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook Page : HealthyCMU     &nbs