โรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคลากรมหาวิทยาลัย/คนวัยทำงาน

Share on facebook
Facebook
Close up of elderly man having a heart attack

“พฤติกรรมร้ายๆ ทำลายหัวใจและสมอง”

ความหมาย

โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease [CVD]) หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตันหรือหลอดเลือดที่แข็งตัวจากการเกาะของไขมันที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดนั่นเอง

บุคคลใดบ้างที่เสี่ยงต่อโรคนี้

              1) ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ เพศ อายุ โดยเพศหญิงที่มีอายุ > 55 ปี และเพศชายอายุ > 45 ปี ในครอบครัวมีผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

              2) ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง น้ำตาลสูง และมีไขมันสูง ไม่ทานผักและผลไม้ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก และขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

อาการบ่งชี้ของโรคหัวใจขาดเลือด

           มักมีอาการเจ็บแน่นตรงกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรบีบรัด หรือมีของหนักกดทับ อาจปวดร้าวไปที่คอ แขนซ้าย หรือกราม หายใจเหนื่อยหอบ อึดอัด นอนราบไม่ได้ อาจอาการคลื่นไส้ เหงื่อออกท่วมตัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม เป็นต้น

อาการเตือนของโรคสมองขาดเลือด 

ผู้ที่มีสมองขาดเลือด จะมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 1 อาการ ดังนี้

           F = Face (ใบหน้า) ยิ้มมีมุมปากตก 1 ข้าง

              A = Arms (แขน) ยกแขนไม่ขึ้น 1 ข้าง

              S = Speech (การพูด) พูดไม่ออก พูดไม่ชัด พูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่อง

              T = Time (เวลา) หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาภายใน 4 ชม. 

การจัดการ/การควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด มีดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสจัด (เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม)
  • เพิ่มการรับประทานผักสดอย่างน้อย 2 ฝ่ามือ/มื้อ หรือผักสุกอย่างน้อย 1 ฝ่ามือ/มื้อ 
  • ออกกำลังกายที่มีความหนักระดับปานกลาง วันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • เลิกบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
  • หากรับประทานยาอยู่ ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่เพิ่ม/ลด หรือปรับขนาดยาเอง โดยเฉพาะผู้ที่รับประทานยาต้านการเกาะกลุ่มกันของเกร็ดเลือด หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติอยู่เสมอ
  • ไปตรวจรักษาตามแพทย์นัดทุกครั้ง เพื่อติดตามอาการและป้องกันอันตรายจากที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาจเกิดขึ้นได้

เนื้อหาที่คล้ายกัน

Healthy CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตวัยทำงาน”

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Healthy CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตวัยทำงาน” .ร่วมพูดคุยกับ 2 วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1. รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู2. ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำดำเนินรายการโดย คุณชาลิณีย์ ธรรมโม สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วันพุธที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสด (Live) ทาง Facebook Page: HealthyCMU.สอบถามเพิ่มเติม Inbox HealthyCMU.บุคลากร มช. สามารถทำแบบทดสอบสุขภาพตนเองง่าย

Healthy @CMU: พุธหรรษา ครั้งที่ 3 “เชือกหรรษา” 💚 Workshop ทำกระถางต้นไม้ถนอมสายตาพร้อมปลูกต้นแคคตัสกัน

Health Today: กิจกรรม DIY ที่ได้ทั้งความสนุกและของน่ารัก ๆ กลับบ้านด้วย.ขอเชิญบุคลากรมช. เข้าร่วมกิจกรรม Healthy @CMU: พุธหรรษา ครั้งที่ 3 “เชือกหรรษา” Workshop ทำกระถางต้นไม้ถนอมสายตาพร้อมปลูกต้นแคคตัสกัน วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้นลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/2U5LN7N(สำหรับบุคลากร มช.)สอบถามเพิ่มเติม Inbox HealthyCMU 0 5394 4522, 08 6889 4692สุขภาพที่ดีเริ่มต

กิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)”

กิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)” เพื่อให้คำปรึกษาการจัดการความเครียด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ. วันพุธที่ 16 กันยายน 256 3 เวลา 08.30-12.00 น . ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หรือลองทำแบบประเมินวัดระดับความเครียดในเบื้องต้นก่อนht