โรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคลากรมหาวิทยาลัย/คนวัยทำงาน

Share on facebook
Facebook
Close up of elderly man having a heart attack

“พฤติกรรมร้ายๆ ทำลายหัวใจและสมอง”

ความหมาย

โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease [CVD]) หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตันหรือหลอดเลือดที่แข็งตัวจากการเกาะของไขมันที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดนั่นเอง

บุคคลใดบ้างที่เสี่ยงต่อโรคนี้

              1) ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ เพศ อายุ โดยเพศหญิงที่มีอายุ > 55 ปี และเพศชายอายุ > 45 ปี ในครอบครัวมีผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

              2) ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง น้ำตาลสูง และมีไขมันสูง ไม่ทานผักและผลไม้ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก และขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

อาการบ่งชี้ของโรคหัวใจขาดเลือด

           มักมีอาการเจ็บแน่นตรงกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรบีบรัด หรือมีของหนักกดทับ อาจปวดร้าวไปที่คอ แขนซ้าย หรือกราม หายใจเหนื่อยหอบ อึดอัด นอนราบไม่ได้ อาจอาการคลื่นไส้ เหงื่อออกท่วมตัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม เป็นต้น

อาการเตือนของโรคสมองขาดเลือด 

ผู้ที่มีสมองขาดเลือด จะมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 1 อาการ ดังนี้

           F = Face (ใบหน้า) ยิ้มมีมุมปากตก 1 ข้าง

              A = Arms (แขน) ยกแขนไม่ขึ้น 1 ข้าง

              S = Speech (การพูด) พูดไม่ออก พูดไม่ชัด พูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่อง

              T = Time (เวลา) หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาภายใน 4 ชม. 

การจัดการ/การควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด มีดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสจัด (เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม)
  • เพิ่มการรับประทานผักสดอย่างน้อย 2 ฝ่ามือ/มื้อ หรือผักสุกอย่างน้อย 1 ฝ่ามือ/มื้อ 
  • ออกกำลังกายที่มีความหนักระดับปานกลาง วันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • เลิกบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
  • หากรับประทานยาอยู่ ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่เพิ่ม/ลด หรือปรับขนาดยาเอง โดยเฉพาะผู้ที่รับประทานยาต้านการเกาะกลุ่มกันของเกร็ดเลือด หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติอยู่เสมอ
  • ไปตรวจรักษาตามแพทย์นัดทุกครั้ง เพื่อติดตามอาการและป้องกันอันตรายจากที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาจเกิดขึ้นได้

เนื้อหาที่คล้ายกัน

💥 แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม “ขยับกายสบายชีวี”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางโครงการ Healthy CMU จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และจะแจ้งอัพเดทการจัดกิจกรรมใหม่ให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMUFacebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)YouTube: Healthy CMU (https://bit.

🎉 ประกาศผล 10 ผู้โชคดี กิจกรรมแชร์ไอเดีย “ผ่อนคลายความเครียด”

🎉 ประกาศผล 10 ผู้โชคดี กิจกรรมแชร์ไอเดีย “ผ่อนคลายความเครียด” ขอท่านยืนยันสิทธิ์โดยส่งข้อความแจ้งข้อมูล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และชื่อหน่วยงานที่สังกัดทาง Facebook Page: HealthyCMU เพื่อดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ต่อไป สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMUFacebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)Website: www.healthycmu.com

แนะนำ CMU Smart Self-Monitoring Platform

✨ Health Today: หลังจากในปีแรกที่โครงการ Healthy CMU ซึ่งมีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท บีเอเอเค จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ CMU Smart Self-Monitoring ขึ้น โดยได้ผ่านกระบวนการทดสอบระบบในห้องปฏิบัติการ (Calibrated) เรียบร้อยแล้วนั้น ในปีที่ 2 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ทดสอบความเป็นไปได้และประสิทธิผลของ CMU Smart Self-Monitoring Platform โดยมีบุคลากร มช. แต่ละคณะ/ส่วนงาน กว่า 400 คน เข้าร่วมเป็นอ