โรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคลากรมหาวิทยาลัย/คนวัยทำงาน

Share on facebook
Facebook
Close up of elderly man having a heart attack

“พฤติกรรมร้ายๆ ทำลายหัวใจและสมอง”

ความหมาย

โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease [CVD]) หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตันหรือหลอดเลือดที่แข็งตัวจากการเกาะของไขมันที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดนั่นเอง

บุคคลใดบ้างที่เสี่ยงต่อโรคนี้

              1) ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ เพศ อายุ โดยเพศหญิงที่มีอายุ > 55 ปี และเพศชายอายุ > 45 ปี ในครอบครัวมีผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

              2) ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง น้ำตาลสูง และมีไขมันสูง ไม่ทานผักและผลไม้ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก และขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

อาการบ่งชี้ของโรคหัวใจขาดเลือด

           มักมีอาการเจ็บแน่นตรงกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรบีบรัด หรือมีของหนักกดทับ อาจปวดร้าวไปที่คอ แขนซ้าย หรือกราม หายใจเหนื่อยหอบ อึดอัด นอนราบไม่ได้ อาจอาการคลื่นไส้ เหงื่อออกท่วมตัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม เป็นต้น

อาการเตือนของโรคสมองขาดเลือด 

ผู้ที่มีสมองขาดเลือด จะมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 1 อาการ ดังนี้

           F = Face (ใบหน้า) ยิ้มมีมุมปากตก 1 ข้าง

              A = Arms (แขน) ยกแขนไม่ขึ้น 1 ข้าง

              S = Speech (การพูด) พูดไม่ออก พูดไม่ชัด พูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่อง

              T = Time (เวลา) หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาภายใน 4 ชม. 

การจัดการ/การควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด มีดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสจัด (เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม)
  • เพิ่มการรับประทานผักสดอย่างน้อย 2 ฝ่ามือ/มื้อ หรือผักสุกอย่างน้อย 1 ฝ่ามือ/มื้อ 
  • ออกกำลังกายที่มีความหนักระดับปานกลาง วันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • เลิกบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
  • หากรับประทานยาอยู่ ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่เพิ่ม/ลด หรือปรับขนาดยาเอง โดยเฉพาะผู้ที่รับประทานยาต้านการเกาะกลุ่มกันของเกร็ดเลือด หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติอยู่เสมอ
  • ไปตรวจรักษาตามแพทย์นัดทุกครั้ง เพื่อติดตามอาการและป้องกันอันตรายจากที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาจเกิดขึ้นได้

เนื้อหาที่คล้ายกัน

โครงการ Stop Staff Stress จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษา ด้านสุขภาพจิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Stop Staff Stress Year 2) จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน” สำหรับบุคลากรงานบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง D405 NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กิจกรรมภายในงาน เริ่มจากการแจ้งความคืบหน้าก

แกนนำสุขภาพคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. พร้อมรับเปิดเทอมใหม่

แกนนำสุขภาพคณะมนุษย์ศาสตร์ #CMUHealthVolunteers ร่วมกับ บ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ และ Healthy CMU จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ด้วยความสดใสกันอีกครั้ง 😃🤘🏻💪🏻 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 9:00 -12:00 น. ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษย์ศาสตร์ และออนไลน์ทาง Facebook Page : บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้

เริ่มแล้ว เต้นแอโรบิก&รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ โดยแกนนำคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (CMU Health Volunteers)

แกนนำสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU Health Volunteers จัดพิธีเปิดโครงการ “ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่…ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ