โรคเบาหวานในบุคลากรมหาวิทยาลัย/คนวัยทำงาน

Share on facebook
Facebook
Glucometer with sugar level on medical forms for diabetes

ความหมาย

โรคเบาหวาน (Diabetes; DM) หมายถึง โรคที่เกิดจากความบกพร่องของการสร้างฮอร์โมนที่ดึงน้ำตาลในเลือดเข้าไปไว้ในเซลล์ (ฮอร์โมนอินซูลิน) ที่ผลิตจากเซลล์ของตับอ่อน หรือจากความบกพร่องในการทำงานของโรคเบาหวาน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน มีดังนี้

 • อายุ ≥ 45 ปี
 • เพศชาย
 • มีประวัติญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง) เป็นโรคเบาหวาน
 • ดัชนีมวลกาย ≥ 23 กก./ ม.2
 • ขนาดรอบเอว เพศชาย > 90 ซม., เพศหญิง > 80 ซม.
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ชนิดของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบได้บ่อยที่สุดถึง 95% ในคนไทย โดยมักพบบ่อยในวัยผู้ใหญ่/ วัยทำงาน ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือมีภาวะอ้วน 

การควบคุมโรคเบาหวาน 

ควรควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารอยู่ในช่วง  70-110 มก./ดล

วิธีการควบคุมเบาหวาน 

 1. การรับประทานอาหาร กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยปรับสัดส่วนของอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 50% ไขมัน 30 – 35% และโปรตีน 15 – 20% ของพลังงานรวมต่อวัน (หากไตทำงานปกติ)
 2. แอลกอฮอล์ ไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรจำกัดปริมาณในการดื่ม โดยไม่เกิน 1ดื่มมาตรฐาน ในผู้หญิง และ ไม่เกิน 2 ดื่มมาตรฐาน ในผู้ชาย
 3. การออกกำลังกาย ควรเป็นการออกกำลังกายแบบแอโร-บิคอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการออกกำลังกายแบบต้านแรง ได้แก่ การยกน้ำหนัก การออกกำลังด้วยยางยืด 2 ครั้ง/สัปดาห์
 4. การใช้ยารักษาและการไปตรวจตามแพทย์นัด
  1. การใช้ยาชนิดรับประทาน หรือการใช้ยาฉีดอินซูลิน ควรใช้ให้ถูกขนาดและถูกเวลา ตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ควรหยุด เพิ่ม/ลดยาเอง กรณีลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้
  1. ควรพกลูกอมติดตัวอยู่เสมอ หากมีอาการของระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก ใจหวิว หงุดหงิด ปวดศีรษะ หน้ามืด ควรอมลูกอมทันทีหรือดื่มน้ำหวานครึ่งแก้ว หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจหาความผิดปกติ

ควรไปตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ

เนื้อหาที่คล้ายกัน

โครงการ Stop Staff Stress จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษา ด้านสุขภาพจิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Stop Staff Stress Year 2) จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน” สำหรับบุคลากรงานบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง D405 NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กิจกรรมภายในงาน เริ่มจากการแจ้งความคืบหน้าก

แกนนำสุขภาพคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. พร้อมรับเปิดเทอมใหม่

แกนนำสุขภาพคณะมนุษย์ศาสตร์ #CMUHealthVolunteers ร่วมกับ บ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ และ Healthy CMU จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ด้วยความสดใสกันอีกครั้ง 😃🤘🏻💪🏻 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 9:00 -12:00 น. ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษย์ศาสตร์ และออนไลน์ทาง Facebook Page : บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้

เริ่มแล้ว เต้นแอโรบิก&รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ โดยแกนนำคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (CMU Health Volunteers)

แกนนำสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU Health Volunteers จัดพิธีเปิดโครงการ “ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่…ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ