โรคเบาหวานในบุคลากรมหาวิทยาลัย/คนวัยทำงาน

Share on facebook
Facebook
Glucometer with sugar level on medical forms for diabetes

ความหมาย

โรคเบาหวาน (Diabetes; DM) หมายถึง โรคที่เกิดจากความบกพร่องของการสร้างฮอร์โมนที่ดึงน้ำตาลในเลือดเข้าไปไว้ในเซลล์ (ฮอร์โมนอินซูลิน) ที่ผลิตจากเซลล์ของตับอ่อน หรือจากความบกพร่องในการทำงานของโรคเบาหวาน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน มีดังนี้

 • อายุ ≥ 45 ปี
 • เพศชาย
 • มีประวัติญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง) เป็นโรคเบาหวาน
 • ดัชนีมวลกาย ≥ 23 กก./ ม.2
 • ขนาดรอบเอว เพศชาย > 90 ซม., เพศหญิง > 80 ซม.
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ชนิดของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบได้บ่อยที่สุดถึง 95% ในคนไทย โดยมักพบบ่อยในวัยผู้ใหญ่/ วัยทำงาน ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือมีภาวะอ้วน 

การควบคุมโรคเบาหวาน 

ควรควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารอยู่ในช่วง  70-110 มก./ดล

วิธีการควบคุมเบาหวาน 

 1. การรับประทานอาหาร กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยปรับสัดส่วนของอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 50% ไขมัน 30 – 35% และโปรตีน 15 – 20% ของพลังงานรวมต่อวัน (หากไตทำงานปกติ)
 2. แอลกอฮอล์ ไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรจำกัดปริมาณในการดื่ม โดยไม่เกิน 1ดื่มมาตรฐาน ในผู้หญิง และ ไม่เกิน 2 ดื่มมาตรฐาน ในผู้ชาย
 3. การออกกำลังกาย ควรเป็นการออกกำลังกายแบบแอโร-บิคอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการออกกำลังกายแบบต้านแรง ได้แก่ การยกน้ำหนัก การออกกำลังด้วยยางยืด 2 ครั้ง/สัปดาห์
 4. การใช้ยารักษาและการไปตรวจตามแพทย์นัด
  1. การใช้ยาชนิดรับประทาน หรือการใช้ยาฉีดอินซูลิน ควรใช้ให้ถูกขนาดและถูกเวลา ตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ควรหยุด เพิ่ม/ลดยาเอง กรณีลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้
  1. ควรพกลูกอมติดตัวอยู่เสมอ หากมีอาการของระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก ใจหวิว หงุดหงิด ปวดศีรษะ หน้ามืด ควรอมลูกอมทันทีหรือดื่มน้ำหวานครึ่งแก้ว หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจหาความผิดปกติ

ควรไปตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ

เนื้อหาที่คล้ายกัน

21 ตุลาคม “วันพยาบาลแห่งชาติ” และ “วันออกพรรษา”

✨ 21 ตุลาคม นอกจากเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลแล้ว ยังเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือ “วันออกพรรษา” พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบ “ไตรมาสพรรษากาล” (3 เดือน) ได้รับบุญกุศลกันถ้วนหน้า รวมถึงช่วยทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายความเครียด มีสติและสมาธิเพิ่มมากขึ้น 💚 💪สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #Healthy CMU F

19 ตุลาคม “วันเทคโนโลยีของไทย”

19 ตุลาคม “วันเทคโนโลยีของไทย”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน Healthy CMU

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน Healthy CMU