1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล

Share on facebook
Facebook

1 ต.ค. ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” (International Day of Older Persons) โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ต.ค. 2534 ซึ่งได้ให้ความหมายคำว่า “ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง การกำหนดให้มี “วันผู้สูงอายุสากล” ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สำหรับวันที่ 1 ต.ค. 64 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดแนวทางวันผู้สูงอายุสากล ปี 2021 คือ “Digital Equity for All Ages” เป็นปีแห่ง “ความเสมอภาคทุกวัยทางดิจิทัล” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในโลกดิจิทัลอย่างมีคุณค่า เพราะครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังเข้าไม่ถึงโลกดิจิทัล ซึ่งสวนทางกับประเทศที่พัฒนาแล้วกว่า 87% เข้าถึงโลกดิจิทัล และอย่างน้อย 19% จากรายงานล่าสุดของ International Telecommunications Union (ITU) ชี้ว่าผู้หญิงและผู้สูงอายุยังคงเผชิญสภาวะ “ความไม่เสมอภาคทางดิจิทัล” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุดในสังคม

โดยนวัตกรรมดิจิทัลดังกล่าวจะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงวิถีแห่งการใช้ชีวิต การทำงาน และความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความเสมอภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals – SDGs)

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ล้วนให้ความสำคัญกับวัยสูงอายุเป็นอย่างมาก และมีการกำหนดวันเพื่อเฉลิมฉลอง และตระหนักถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุ อย่างเช่น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” สำหรับประเทศไทย ก็คือวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ของไทยอีกด้วย

และที่สำคัญ ปี 2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society)

อ้างอิง องค์การสหประชาชาติ
Cr.www.pptvhd36.com

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU
📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)
📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)
📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)
📌Website: www.healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

21 ตุลาคม “วันพยาบาลแห่งชาติ” และ “วันออกพรรษา”

✨ 21 ตุลาคม นอกจากเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลแล้ว ยังเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือ “วันออกพรรษา” พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบ “ไตรมาสพรรษากาล” (3 เดือน) ได้รับบุญกุศลกันถ้วนหน้า รวมถึงช่วยทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายความเครียด มีสติและสมาธิเพิ่มมากขึ้น 💚 💪สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #Healthy CMU F

19 ตุลาคม “วันเทคโนโลยีของไทย”

19 ตุลาคม “วันเทคโนโลยีของไทย”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน Healthy CMU

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน Healthy CMU