cover

เผยผลสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช.

🚭 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 65 โครงการการลด ละ เลิก บุหรี่ (CMU Smoke Free Area) ได้เผยผลสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช. พบว่า

🔸 บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่มากว่านักศึกษา

🔸 ส่วนใหญ่ “ไม่มี” พฤติกรรมการสูบบุหรี่

🔸 สารนิโคตินพบในระดับเบาบาง/ต่ำ

🔸 ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง

🔸 มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม น่ารำคาญ

🔸 นักศึกษามีทัศนคติต่อพฤติกรรมของผู้นำที่สำคัญที่สุดคือ การไม่สูบบุหรี่

ที่ผ่านมา โครงการ CMU Smoke Free Area ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่ และการลด ละ เลิก บุหรี่ แก่บุคลากรและนักศึกษา (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=471525594554947&id=108250917549085) แต่จากการศึกษาเบื้องต้น ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง มช. โดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีขาว ซึ่งมีคณะทำงานจาก Healthy CMU ร่วมด้วย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแผนการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัยบุหรี่ สามารถรับชมได้จากวิดีโอนี้ https://fb.watch/dlRZMO5SnK/

นอกจากนี้ รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ฯ เครือข่ายภาคเหนือ พร้อมแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทำให้เห็นถึงการดำเนินงาน การสร้างเครือข่าย และแนวทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในอนาคต 🎯

สำหรับใครที่ต้องการแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่ สามารถรับชมบุคคลต้นแบบจากวิดีโอ CMU Health Talk ได้ที่ลิงก์นี้ https://fb.watch/dlRBeAM1um/

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)

📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)

📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)

📌Website: www.healthycmu.com