คลินิกให้คำปรึกษา

Healthy university

About us

คลินิกจัดการความเครียด

เราพร้อมให้คำปรึษาเรื่องการจัดการความเครียด

head-massage-afro-girl-getting-spa-treatment-BXBUA4N.jpg

Who We Are

เกี่ยวกับเรา

คลินิกจัดการความเครียด  เป็นคลินิกที่ให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องการจัดการกับความเครียด การให้การปรึกษาผู้รับบริการที่มีความเครียดในรูปแบบต่างๆ เช่น  การฝึกการหายใจการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การปรับเปลี่ยนความคิด การฝึกสมาธิ 

time to relax

ความเครียดในที่ทำงาน?

ความเครียดเป็นสภาวะของอารมณ์ของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆ เกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวล และรู้สึกกดดัน  โรคเครียดถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายอย่าง จึงทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย ทั้งนี้ความเครียดจากการทำงาน  จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้  โดยความเครียดนั้นยังมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงในระดับรุนแรง ซึ่งจัดว่าว่ามีอันตรายค่อนข้างมาก เพราะอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้

masseuse-doing-massage-for-male-client-K8NDMZ2.jpg

สาเหตุของความเครียด

อากาศ แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน ฯลฯ

เกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วยทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงทำให้เกิดความเครียดได้

บุคลิกภาพ ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ชอบแข่งขัน เร่งรีบ ต้องการเอาชนะ ไม่อดทน จะมีความเครียดมาก

ความขัดแย้งในที่ทำงานและเพื่อนร่วมงาน

ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ภาระงาน ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานระดับต่าง ๆ ผลของงานที่เกิดขึ้น

อากาศ แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน ฯลฯ

the-pyramid-of-pebbles-PSRA2ML.png

อาการที่แสดงออกเบื้องต้น

ความเครียดจะส่งผลกระทบได้ใน  4  ด้าน  ดังนี้คือ

เช่น  ปวดศีรษะ  ปวดเอว  ท้องอืดเฟ้อ  หายใจไม่อิ่ม  เป็นต้น

เช่น  วิตกกังวล  หงุดหงิด  งุ่นง่าน  เบื่อหน่าย  ท้อแท้  เป็นต้น

เช่น  มีทัศนคติในทางลบ  มองโลกในแง่ร้ายและสับสน  เป็นต้น

 เช่น  นอนไม่หลับ  กินมากกว่าปกติ  ย้ำคิดย้ำทำ  เป็นต้น  การช่วยให้ผู้รับบริการได้รับรู้ถึงความเครียดของตนเองได้  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจในการจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมในแต่ละคน  เทคนิคที่ใช้

stress check

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหากเรารู้วิธีจัดการและบรรเทาความเครียดต่างๆ  ก็ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้น มาดูวิธีจัดการความเครียดง่ายๆ กันว่ามีอะไรบ้าง

เมื่อรู้สึกเครียดจากการทำงาน การออกกำลังกายจนได้เหงื่อจะช่วยคลายเครียดได้

หลังเลิกงานแล้วควรจะได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างเพื่อผ่อนคลายจิตใจ ทำให้พร้อมที่จะกลับไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง

การพูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ควรหมั่นพูดคำว่า สวัสดี ไม่เป็นไร ขอโทษ และขอบคุณให้ติดปาก เพราะจะแสดงถึงความมีมารยาท มีน้ำใจ ให้อภัย และรู้คุณค่าการกระทำของผู้อื่น

การเก็บกดอารมณ์ที่ไม่ดี หรือแสดงอารมณ์ที่ไม่ดี จะทำให้เกิดความเครียด ควรฝึกควบคุมอารมณ์ คิดก่อนทำ และทำอย่างเหมาะสม จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์และไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมา เมื่ออารมณ์ดี ควรยิ้มแย้มทักทาย พูดเล่น ฮัมเพลง จะทำให้ผู้ใกล้ชิด พลอยรู้สึกดีตามไป

การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน จะช่วยให้รู้สึกมีความสุขในการทำงานและช่วยให้ทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพเพราะมีผู้คอยให้กำลังใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานสามารถทำได้โดยการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นกับผู้อื่นเช่นกัน

การบริหารเวลาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเวลาเหลือเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจส่วนตัว และมีเวลาให้ครอบครัวอย่างเพียงพอ ทำให้เครียดน้อยลง

ในการทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าแก้ปัญหาอย่างใช้อารมณ์ ไม่มีเหตุผลจะทำให้เครียดมาก เพราะบางทีปัญหาเก่าก็ยังแก้ไม่ได้ แต่กลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุ หาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ แล้วแก้ตรงนั้น ถ้าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเราด้วย

เวลาที่เครียด บางครั้งจะคิดมาก คิดสับสนวนเวียนหาทางออกไม่ได้ ควรหยุดคิดสักพัก เปลี่ยนอิริยาบถไปทำอย่างอื่นก่อน เมื่อรู้สึกดีขึ้นค่อยกลับมาคิดใหม่ ลองปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ จะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นและหายเครียดได้

“จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” จิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้ การสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ ทำได้โดยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอว่า “เราต้องทำได้” ต้องเข้าใจชีวิตให้ถ่องแท้ว่าไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีอะไรยั่งยืน และต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด

ความเครียดอาจเกิดได้จากการยอมอ่อนข้อหรือเกรงใจผู้อื่นมากเกินไปจนทำให้ตัวเองเดือดร้อน หากรู้จักยืนยันสิทธิของตนเสียบ้าง จะช่วยให้เป็นที่เกรงใจของผู้อื่นมากขึ้นและเครียดน้อยลง

Spa

Our Service

บริการของคลินิกจัดการความเครียด

การฝึกการหายใจ

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

การปรับเปลี่ยนความคิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การฝึกการผ่อนคลายด้วยวิธีอื่น ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม

เช่น  การใช้  Biofeedback  การฝึกสมาธิ
การใช้ อโรมาเธอราพี เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้รับบริการยังมีปัญหาตกค้าง
และต้องการที่จะรับบริการในด้านอื่นๆต่อ
เช่น การขอรับการปรึกษา
ในเรื่องของการดูแลหรือการบำบัดรักษาด้านอื่นอาจทำการส่งต่อได้

Our Staff

ผู้ให้บริการคลินิกให้การปรึกษาและคลินิกคลายเครียด

กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มช
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มช
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

ติดต่อให้คำปรึกษา

ให้บริการ ทุกวัน นอกเวลาราชการ  ตามเวลา  จันทร์ถึงศุกร์ 17.00 – 19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 9.00 น -12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.

*** ต้องนัดล่วงหน้า ก่อนอย่างน้อย 1 – 2  วัน

***ถ้าฉุกเฉิน มีบริการ 24 ชั่วโมง  โทร 081-5959728 (ผศ.ดร. ชาลินี สุวรรณยศ)

E-mail: stressclinic.cmu@gmail.com

ให้บริการ ทุกวัน นอกเวลาราชการตามเวลา  

จันทร์ถึงศุกร์ 17.00 – 19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 9.00 น -12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.

*** ต้องนัดล่วงหน้า ก่อนอย่างน้อย 1 – 2  วัน

***ถ้าฉุกเฉิน มีบริการ 24 ชั่วโมง  

โทร 081-5959728 (ผศ.ดร. ชาลินี สุวรรณยศ)

E-mail: stressclinic.cmu@gmail.com

Yearly Monthly Weekly Daily List Grid Tile
กุมภาพันธ์

มีนาคม 2023

เมษายน
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for มีนาคม

1st

No Events
Events for มีนาคม

2nd

No Events
Events for มีนาคม

3rd

No Events
Events for มีนาคม

4th

No Events
Events for มีนาคม

5th

No Events
Events for มีนาคม

6th

No Events
Events for มีนาคม

7th

No Events
Events for มีนาคม

8th

No Events
Events for มีนาคม

9th

No Events
Events for มีนาคม

10th

No Events
Events for มีนาคม

11th

No Events
Events for มีนาคม

12th

No Events
Events for มีนาคม

13th

No Events
Events for มีนาคม

14th

No Events
Events for มีนาคม

15th

No Events
Events for มีนาคม

16th

No Events
Events for มีนาคม

17th

No Events
Events for มีนาคม

18th

No Events
Events for มีนาคม

19th

No Events
Events for มีนาคม

20th

No Events
Events for มีนาคม

21st

No Events
Events for มีนาคม

22nd

No Events
Events for มีนาคม

23rd

No Events
Events for มีนาคม

24th

No Events
Events for มีนาคม

25th

No Events
Events for มีนาคม

26th

No Events
Events for มีนาคม

27th

No Events
Events for มีนาคม

28th

No Events
Events for มีนาคม

29th

No Events
Events for มีนาคม

30th

No Events
Events for มีนาคม

31st

No Events

บุคลากรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มด้านความเครียดหรือสุขภาพจิตได้ที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า