คลินิกให้คำปรึกษา

Healthy university

คลินิกอดเหล้า

คลินิกเลิกบุหรี่

About us

คลินิกจัดการความเครียด

เราพร้อมให้คำปรึษาเรื่องการจัดการความเครียด

head-massage-afro-girl-getting-spa-treatment-BXBUA4N.jpg

Who We Are

เกี่ยวกับเรา

คลินิกจัดการความเครียด  เป็นคลินิกที่ให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องการจัดการกับความเครียด การให้การปรึกษาผู้รับบริการที่มีความเครียดในรูปแบบต่างๆ เช่น  การฝึกการหายใจการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การปรับเปลี่ยนความคิด การฝึกสมาธิ 

time to relax

ความเครียดในที่ทำงาน?

ความเครียดเป็นสภาวะของอารมณ์ของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆ เกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวล และรู้สึกกดดัน  โรคเครียดถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายอย่าง จึงทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย ทั้งนี้ความเครียดจากการทำงาน  จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้  โดยความเครียดนั้นยังมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงในระดับรุนแรง ซึ่งจัดว่าว่ามีอันตรายค่อนข้างมาก เพราะอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้

masseuse-doing-massage-for-male-client-K8NDMZ2.jpg

สาเหตุของความเครียด

อากาศ แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน ฯลฯ

เกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วยทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงทำให้เกิดความเครียดได้

บุคลิกภาพ ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ชอบแข่งขัน เร่งรีบ ต้องการเอาชนะ ไม่อดทน จะมีความเครียดมาก

ความขัดแย้งในที่ทำงานและเพื่อนร่วมงาน

ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ภาระงาน ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานระดับต่าง ๆ ผลของงานที่เกิดขึ้น

อากาศ แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน ฯลฯ

the-pyramid-of-pebbles-PSRA2ML.png

อาการที่แสดงออกเบื้องต้น

ความเครียดจะส่งผลกระทบได้ใน  4  ด้าน  ดังนี้คือ

เช่น  ปวดศีรษะ  ปวดเอว  ท้องอืดเฟ้อ  หายใจไม่อิ่ม  เป็นต้น

เช่น  วิตกกังวล  หงุดหงิด  งุ่นง่าน  เบื่อหน่าย  ท้อแท้  เป็นต้น

เช่น  มีทัศนคติในทางลบ  มองโลกในแง่ร้ายและสับสน  เป็นต้น

 เช่น  นอนไม่หลับ  กินมากกว่าปกติ  ย้ำคิดย้ำทำ  เป็นต้น  การช่วยให้ผู้รับบริการได้รับรู้ถึงความเครียดของตนเองได้  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจในการจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมในแต่ละคน  เทคนิคที่ใช้

stress check

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหากเรารู้วิธีจัดการและบรรเทาความเครียดต่างๆ  ก็ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้น มาดูวิธีจัดการความเครียดง่ายๆ กันว่ามีอะไรบ้าง

เมื่อรู้สึกเครียดจากการทำงาน การออกกำลังกายจนได้เหงื่อจะช่วยคลายเครียดได้

หลังเลิกงานแล้วควรจะได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างเพื่อผ่อนคลายจิตใจ ทำให้พร้อมที่จะกลับไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง

การพูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ควรหมั่นพูดคำว่า สวัสดี ไม่เป็นไร ขอโทษ และขอบคุณให้ติดปาก เพราะจะแสดงถึงความมีมารยาท มีน้ำใจ ให้อภัย และรู้คุณค่าการกระทำของผู้อื่น

การเก็บกดอารมณ์ที่ไม่ดี หรือแสดงอารมณ์ที่ไม่ดี จะทำให้เกิดความเครียด ควรฝึกควบคุมอารมณ์ คิดก่อนทำ และทำอย่างเหมาะสม จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์และไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมา เมื่ออารมณ์ดี ควรยิ้มแย้มทักทาย พูดเล่น ฮัมเพลง จะทำให้ผู้ใกล้ชิด พลอยรู้สึกดีตามไป

การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน จะช่วยให้รู้สึกมีความสุขในการทำงานและช่วยให้ทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพเพราะมีผู้คอยให้กำลังใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานสามารถทำได้โดยการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นกับผู้อื่นเช่นกัน

การบริหารเวลาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเวลาเหลือเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจส่วนตัว และมีเวลาให้ครอบครัวอย่างเพียงพอ ทำให้เครียดน้อยลง

ในการทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าแก้ปัญหาอย่างใช้อารมณ์ ไม่มีเหตุผลจะทำให้เครียดมาก เพราะบางทีปัญหาเก่าก็ยังแก้ไม่ได้ แต่กลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุ หาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ แล้วแก้ตรงนั้น ถ้าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเราด้วย

เวลาที่เครียด บางครั้งจะคิดมาก คิดสับสนวนเวียนหาทางออกไม่ได้ ควรหยุดคิดสักพัก เปลี่ยนอิริยาบถไปทำอย่างอื่นก่อน เมื่อรู้สึกดีขึ้นค่อยกลับมาคิดใหม่ ลองปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ จะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นและหายเครียดได้

“จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” จิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้ การสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ ทำได้โดยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอว่า “เราต้องทำได้” ต้องเข้าใจชีวิตให้ถ่องแท้ว่าไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีอะไรยั่งยืน และต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด

ความเครียดอาจเกิดได้จากการยอมอ่อนข้อหรือเกรงใจผู้อื่นมากเกินไปจนทำให้ตัวเองเดือดร้อน หากรู้จักยืนยันสิทธิของตนเสียบ้าง จะช่วยให้เป็นที่เกรงใจของผู้อื่นมากขึ้นและเครียดน้อยลง

Spa

Our Service

บริการของคลินิกจัดการความเครียด

การฝึกการหายใจ

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

การปรับเปลี่ยนความคิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การฝึกการผ่อนคลายด้วยวิธีอื่น ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม

เช่น  การใช้  Biofeedback  การฝึกสมาธิ
การใช้ อโรมาเธอราพี เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้รับบริการยังมีปัญหาตกค้าง
และต้องการที่จะรับบริการในด้านอื่นๆต่อ
เช่น การขอรับการปรึกษา
ในเรื่องของการดูแลหรือการบำบัดรักษาด้านอื่นอาจทำการส่งต่อได้

Our Staff

ผู้ให้บริการคลินิกให้การปรึกษาและคลินิกคลายเครียด

กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มช
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มช
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

ติดต่อให้คำปรึกษา

ให้บริการ ทุกวัน นอกเวลาราชการ  ตามเวลา  จันทร์ถึงศุกร์ 17.00 – 19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 9.00 น -12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.

*** ต้องนัดล่วงหน้า ก่อนอย่างน้อย 1 – 2  วัน

***ถ้าฉุกเฉิน มีบริการ 24 ชั่วโมง  โทร 081-5959728 (ผศ.ดร. ชาลินี สุวรรณยศ)

E-mail: stressclinic.cmu@gmail.com

ให้บริการ ทุกวัน นอกเวลาราชการตามเวลา  

จันทร์ถึงศุกร์ 17.00 – 19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 9.00 น -12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.

*** ต้องนัดล่วงหน้า ก่อนอย่างน้อย 1 – 2  วัน

***ถ้าฉุกเฉิน มีบริการ 24 ชั่วโมง  

โทร 081-5959728 (ผศ.ดร. ชาลินี สุวรรณยศ)

E-mail: stressclinic.cmu@gmail.com

บุคลากรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มด้านความเครียดหรือสุขภาพจิตได้ที่นี่