CMU i-Health แบบประเมินสุขภาพสำหรับบุคลากรมช. | Healthy CMU

Share on facebook
Facebook

830 ? ตัวเลขที่บุคลากรมช.ทุกคนต้องรู้จักก่อนสายเกินแก้ ร่วมไขรหัสลับสุขภาพพร้อมกันได้ที่คลิปนี้เลย

เนื้อหาที่คล้ายกัน

แนะนำโครงการ Healthy CMU

เพราะปัจจุบันความเครียดจากการทำงาน ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของบุคลากร ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงให้ความสำคัญและส่งเสริมบุคลากร มช. ให้ใส่ใจและดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ Healthy CMU “เราขอเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขกับการทำงานมากขึ้น” โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy Chiang Mai University) สุขภาพดีเริ่ม

CMU i-Health ระบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพ ใช้งานได้แล้ววันนี้ใน CMU Mobile Application

บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถทำแบบทดสอบความเสี่ยงสุขภาพได้ง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลด CMU Mobile Application ล็อคอินผ่าน CMU Account และทำแบบทดสอบ 3 ด้าน ด้านความเสี่ยงสุขภาพ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพียงเท่านี้ก็จะทราบผลภาพรวมภาวะสุขภาพ พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมอีกด้วย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่Google Play: https://cmu.to/CMUandroidApp Store: https://cmu.to/CMUios สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMUFacebook : https://bit.ly/healthycmuLine Official Account

3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.

Health Today: รวบรวมให้แล้วที่นี่กับ ‘3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.’  1) COVID-19 Risk Behavior Form แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาถ้าอยากรู้ว่าคุณเสี่ยงติดโควิด-19 ไหม? ลองเช็คดูสิ คลิก >https://cmsdm.net/HealthyU/ 2) CMU i-Health ระบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มช. >https://cmu-hms.web.app/ 3) Stop Staff Stress แบบทดสอบส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียด >http://www.cmu-stop-staff-stress.com/ คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม https://hea