ระบบสารสนเทศโครงการ

Healthy university
CMU i-Health
ระบบ CMU i-Health เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เริ่มใช้งาน
Stop Staff Stress
โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียด ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ
เริ่มใช้งาน
CMU Smart Self Monitoring
ระบบเฝ้าระวังตนเองอัจฉริยะ
เริ่มใช้งาน
แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19
เริ่มใช้งาน