มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพและประธานในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ประจำปี 2567

Share on facebook
Facebook

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) และคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับเกียรติในการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพและประธานในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และจัดประชุมนานาชาติ TUN-HPN ประจำปี 2567 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” by TUN-HPN & Nodes

          โดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัชระ ได้รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากดร.ณัฐธพันธ์ุ ศุภกาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมรับมอบธงและตราสัญลักษณ์จากรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) รวมถึงการแสดงความยินดีในการทำงานร่วมกันจาก

          – นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN) คณะกรรมการเครือข่ายฯ
          – ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          – ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU
📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)
📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)
📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)
📌Website: www.healthycmu.com

Similar Topic

Healthy CMU จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านการลด ละ เลิก บุหรี่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน (Healthy CMU) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านการลด ละ เลิก บุหรี่  ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Food Center (กินในมอ) กิจกรรมภายในงาน มีการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิก บุหรี่ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อม Flash Mob จากนักศึกษาเดินรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ รวมถึงมีการบรรเลงดนตรีเพราะ ๆ และให้บริการตรวจองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง CMU Smart Self-Monitoring ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากเช่นเคย สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพ Healthy CMU ยังมีกำหนดจัดกิจกรรมอีก 2 ครั้ง ได้แก่  การลด ละ เลิก สุรา วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 พร้อมนิทรรศการศิลปะบำบัดและวาดรูปเพื่อผ่อนคลาย  การจัดการภาวะอ้วน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 พร้อมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่างง่าย โดยเจ้าของร้านอาหารสลุงเงิน  ตั้งแต่เวลา 10.45-16.00 น. ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Food Center (กินในมอ)  พร้อมบริการตรวจองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง CMU Smart Self-Monitoring  ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย   ในโอกาสนี้ 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 𝗖𝗠𝗨 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร มช. และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีของตัวเองและคนรอบข้าง แล้วพบกัน   สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU  Facebook Page : Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)  Line Official Account : @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)  YouTube : Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)  Website : http://www.healthycmu.com

CMU Smoke Free Brand Ambassador

🔸 Students 🔸 Staffs สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu) Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe) YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt) Website: http://www.healthycmu.com

กลับมาอีกครั้ง กับกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566

✨ 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 𝗖𝗠𝗨 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร มช. และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 ณ ศูนย์อาหาร มช. (กินในมอ) รายละเอียดดังแสดงในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 💪 สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU 📌 Facebook Page : Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu) 📌 Line Official Account : @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe) 📌 YouTube : Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt) 📌 Website : http://www.healthycmu.com

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save