หัวหน้าโครงการ Healthy CMU เข้าร่วมเป็นกรรมการและวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “Health Promoting University for Sustainable Development” ในหัวข้อ Learning Exchange Discussion on “Sustainable Health and Wellbeing in Higher Education” by TUN-HPN & Nodes

Share on facebook
Facebook

          รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) ได้รับเชิญเป็นกรรมการและวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” ในหัวข้อ Learning Exchange Discussion on “Sustainable Health and Wellbeing in Higher Education” by TUN-HPN & Nodes ในประเด็น “Learning Exchange Discussion By Chiang Mai University, Topic : Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University” โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้แทนและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ อาทิ

          ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรรมการเครือข่ายฯ
          ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN)
          รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN)
          ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU
📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)
📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)
📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)
📌Website: www.healthycmu.com

Similar Topic

Healthy CMU จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านการลด ละ เลิก บุหรี่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน (Healthy CMU) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านการลด ละ เลิก บุหรี่  ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Food Center (กินในมอ) กิจกรรมภายในงาน มีการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิก บุหรี่ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อม Flash Mob จากนักศึกษาเดินรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ รวมถึงมีการบรรเลงดนตรีเพราะ ๆ และให้บริการตรวจองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง CMU Smart Self-Monitoring ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากเช่นเคย สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพ Healthy CMU ยังมีกำหนดจัดกิจกรรมอีก 2 ครั้ง ได้แก่  การลด ละ เลิก สุรา วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 พร้อมนิทรรศการศิลปะบำบัดและวาดรูปเพื่อผ่อนคลาย  การจัดการภาวะอ้วน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 พร้อมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่างง่าย โดยเจ้าของร้านอาหารสลุงเงิน  ตั้งแต่เวลา 10.45-16.00 น. ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Food Center (กินในมอ)  พร้อมบริการตรวจองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง CMU Smart Self-Monitoring  ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย   ในโอกาสนี้ 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 𝗖𝗠𝗨 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร มช. และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีของตัวเองและคนรอบข้าง แล้วพบกัน   สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU  Facebook Page : Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)  Line Official Account : @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)  YouTube : Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)  Website : http://www.healthycmu.com

CMU Smoke Free Brand Ambassador

🔸 Students 🔸 Staffs สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu) Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe) YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt) Website: http://www.healthycmu.com

กลับมาอีกครั้ง กับกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566

✨ 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 𝗖𝗠𝗨 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร มช. และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 ณ ศูนย์อาหาร มช. (กินในมอ) รายละเอียดดังแสดงในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 💪 สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU 📌 Facebook Page : Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu) 📌 Line Official Account : @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe) 📌 YouTube : Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt) 📌 Website : http://www.healthycmu.com

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save