Healthy CMU ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยระบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบุคลากร มช. (CMU i-Health) ในมหกรรมงานวิจัย มช. ปี 65 “CMU Expo 2022”

Share on facebook
Facebook

🎯 Healthy CMU นำโดย รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยระบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบุคลากร มช. (CMU i-Health) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน ในมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “𝗖𝗠𝗨 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 & 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘅𝗽𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮” ระหว่างวันที่ 22–23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)

📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)

📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)

📌Website: http://www.healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

CMU i-Health Version 2.0 อัพเดตฟีเจอร์ใหม่

CMU i-Health Version 2.0 อัพเดตฟีเจอร์ใหม่ ประมวลผลและสรุปความเสี่ยงสุขภาพภาพรวมและรายด้าน แสดงข้อมูลภาวะความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เปรียบเทียบปัจจัยความเสี่ยงสุขภาพ ช่วยให้สามารถวางแผนการลดความเสี่ยง เข้าใจง่าย ใกล้ชิด ให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพรายบุคคลตามปัจจัยความเสี่ยง ออกรายงานข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบ Health Slip เพื่อเป็น Health Record และส่งต่อไปยังระบบอื่น ๆ ของ มช. รองรับการประมวลผลและเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบ CMU Smart Self-Monitoring https://cmu-health.system-

เปิดตัว “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”

            กิจกรรมเปิดตัว “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook Page : HealthyCMU     &nbs

Healthy CMU Podcast กิจกรรมเปิดตัว “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมเปิดตัวกิจกรรมเปิดตัว “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ภายใต้โครงการ Healthy CMU ปี 2 ณ ห้องประชุมทองกาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 กรกฎาคม นี้ เวลา 08.30 – 15.30 น. หรือรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook Page : HealthyCMU พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายภายในงาน การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ผลกระทบการสูบบุหรี่ในประเทศไทย และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ การแล