Healthy CMU ร่วมออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ปี 64

Share on facebook
Facebook

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

💚 ในโอกาสนี้ โครงการ Healthy CMU นำโดยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์และแนะนำกิจกรรมภายใต้โครงการ พร้อมสาธิตและทดลองการใช้งานระบบ CMU Smart Self Monitoring Platform แก่ผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธ

โครงการ Healthy CMU ได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University) โดยมุ่งพัฒนา

1. CMU i-Health Version Integration เน้นการบูรณาการข้อมูลกับระบบ CMU Smart Self Monitoring Platform และขยายกลุ่มผู้ใช้งานในบุคคลากรและนักศึกษา มช. รวมถึงการเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย
2. การนำระบบ CMU Smart Self Monitoring Platform มาใช้จริงในบุคลากร มช. จำนวน 400 คน เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์สวมใส่ (Smart Watch & Body Composition Scale) เข้ากับ CMU Health App และ CMU Health ME (Device) โดยขั้นตอนการพัฒนาได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และในปีที่ 2 จะนำมาทดสอบในกลุ่มตัวอย่างจริงเพื่อยืนยันประสิทธิผลของระบบต่อไป
3. การขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพใจในบุคคลกรและนักศึกษา มช. Stop Staff Stress 2 ภายใต้การดำเนินงานของ CMU Mind โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา มช. อย่างทั่วถึง
4. การต่อยอดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยแกนนำสุขภาพบุคลากร มช. อีกหลายโครงการทั้งในและระหว่างหน่วยงานใน มช.
5. การจัดโครงการ Health Talk ในปีที่ 2 เน้นการ Empowerment โดย Influencer ในบุคลากรและนักศึกษา
6. การพัฒนาโครงการ Smoke Free Area และการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่
7. การพัฒนาโครงการ 0% Alcohol และการรณรงค์ มช. คน ไม่เมา
8. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรและนักศึกษา มช.
9. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีโครงการมาถ่ายทอดเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มช. ทุกท่าน เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)
📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)
📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)
📌Website: www.healthycmu.com

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

เนื้อหาที่คล้ายกัน

💥 แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม “ขยับกายสบายชีวี”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางโครงการ Healthy CMU จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และจะแจ้งอัพเดทการจัดกิจกรรมใหม่ให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMUFacebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)YouTube: Healthy CMU (https://bit.

🎉 ประกาศผล 10 ผู้โชคดี กิจกรรมแชร์ไอเดีย “ผ่อนคลายความเครียด”

🎉 ประกาศผล 10 ผู้โชคดี กิจกรรมแชร์ไอเดีย “ผ่อนคลายความเครียด” ขอท่านยืนยันสิทธิ์โดยส่งข้อความแจ้งข้อมูล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และชื่อหน่วยงานที่สังกัดทาง Facebook Page: HealthyCMU เพื่อดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ต่อไป สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMUFacebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)Website: www.healthycmu.com

แนะนำ CMU Smart Self-Monitoring Platform

✨ Health Today: หลังจากในปีแรกที่โครงการ Healthy CMU ซึ่งมีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท บีเอเอเค จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ CMU Smart Self-Monitoring ขึ้น โดยได้ผ่านกระบวนการทดสอบระบบในห้องปฏิบัติการ (Calibrated) เรียบร้อยแล้วนั้น ในปีที่ 2 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ทดสอบความเป็นไปได้และประสิทธิผลของ CMU Smart Self-Monitoring Platform โดยมีบุคลากร มช. แต่ละคณะ/ส่วนงาน กว่า 400 คน เข้าร่วมเป็นอ