Healthy CMU ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการในงาน CMU-KM Day ประจำปี 2565

Share on facebook
Facebook

               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพนักงาน เครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน เครือข่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ CMU – KM Day ประจำปี 2565 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สรรค์สร้างความรู้ พัฒนานวัตกรรม นำความยั่งยืนสู่สังคม Establish wisdom and innovation to sustainable social community” ในรูปแบบ Hybrid (On-Site & Online) โดยมีศาศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

               ทั้งนี้ Healthy CMU ได้รับเชิญให้เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ โดยได้นำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สติ๊กเกอร์ ใบปลิวบุหรี่เลิกเองได้ ไม่ยาก คู่มือสุขภาพฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์ Smart Watch : Personas Wear One by CMU และเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายและน้ำหนัก : Personas Station One by CMU ภายใต้โครงการ CMU Smart Self-Monitoring ให้ผู้สนใจได้รับชมและตรวจเช็กร่างกายของตนเองในเบื้องต้น รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์สามารถรับชมได้ในวิดีโอด้านล่างนี้

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)

📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)

📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)

📌Website: http://www.healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพและประธานในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ประจำปี 2567

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) และคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับเกียรติในการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพและประธานในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และจัดประชุมนานาชาติ TUN-HPN ประจำปี 2567 ในการประชุมวิชาการระดับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “Health Promoting University for Sustainable Development” โดย AUN-HPN และเข้ารับ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ที่ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) และคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” โดย AUN-HPN โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และการประชุมวิ

หัวหน้าโครงการ Healthy CMU เข้าร่วมเป็นกรรมการและวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “Health Promoting University for Sustainable Development” ในหัวข้อ Learning Exchange Discussion on “Sustainable Health and Wellbeing in Higher Education” by TUN-HPN & Nodes

          รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) ได้รับเชิญเป็นกรรมการและวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” ในหัวข้อ Learning Exchange Discussion on “Sustainable Health and Wellbeing in Higher Education” by TUN-HPN & Nodes ในประเด็น “Learning Exchange Discussion By Chiang Mai University, Topic : Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai Universi