Healthy CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตวัยทำงาน”

Share on facebook
Facebook

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Healthy CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตวัยทำงาน” 💚.ร่วมพูดคุยกับ 2 วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1. รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู2. ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำดำเนินรายการโดย คุณชาลิณีย์ ธรรมโม สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.🗓 วันพุธที่ 23 ก.ย. 63⏱ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป🔴 ถ่ายทอดสด (Live) ทาง Facebook Page: HealthyCMU.สอบถามเพิ่มเติม💬 Inbox HealthyCMU.บุคลากร มช. สามารถทำแบบทดสอบสุขภาพตนเองง่าย ๆ ดังนี้

🔸 แบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพ (CMU i-Health)https://cmu-hms.web.app/

🔸 แบบประเมินความเครียดhttp://www.cmu-stop-staff-stress.com/

🔸 แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19https://cmsdm.net/HealthyU/.

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

📌Facebook : https://bit.ly/healthycmu

📌Line Official Account : https://lin.ee/2B62H4aZe

📌YouTube : https://bit.ly/healthycmuyt

📌Website : https://healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

Healthy @CMU: พุธหรรษา ครั้งที่ 3 “เชือกหรรษา” 💚 Workshop ทำกระถางต้นไม้ถนอมสายตาพร้อมปลูกต้นแคคตัสกัน

Health Today: กิจกรรม DIY ที่ได้ทั้งความสนุกและของน่ารัก ๆ กลับบ้านด้วย.ขอเชิญบุคลากรมช. เข้าร่วมกิจกรรม Healthy @CMU: พุธหรรษา ครั้งที่ 3 “เชือกหรรษา” Workshop ทำกระถางต้นไม้ถนอมสายตาพร้อมปลูกต้นแคคตัสกัน วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้นลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/2U5LN7N(สำหรับบุคลากร มช.)สอบถามเพิ่มเติม Inbox HealthyCMU 0 5394 4522, 08 6889 4692สุขภาพที่ดีเริ่มต

กิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)”

กิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)” เพื่อให้คำปรึกษาการจัดการความเครียด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ. วันพุธที่ 16 กันยายน 256 3 เวลา 08.30-12.00 น . ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หรือลองทำแบบประเมินวัดระดับความเครียดในเบื้องต้นก่อนht

มช. “เปิดบ้านจัดการความเครียด” Stop Staff Stress ส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดี ภายใต้โครงการ Healthy CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)” ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการให้บุคลากรรวมถึงผู้สนใจได้รับทราบ พร้อมจัดบูธทดสอบระดับความเครียดและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รณภพ เอื้อพ