Healthy CMU: Show&Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ ตลอด 1 ปี

Share on facebook
Facebook

โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ในยุทธศาสตร์หลักข้อที่ 2 เชิงรุก  และ SDG 3: Good Health and Well-Being โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ 11 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” โครงการฯ ได้พัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สามารถดูแลตนเอง ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยในวัยทำงาน (NCDs) และลดอุบัติการณ์ของการเกิดปัญหาสุขภาพ ภาวะทุพพลพลภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการทำงาน และสามารถเตรียมตัวรองรับเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

การดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในปีที่ 1 ประกอบด้วย 9 โครงการย่อยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพ 6 ประการ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การเฝ้าระวัง การเสริมพลัง การมีส่วนร่วม/การสร้างความตระหนักรู้ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ มีการขับเคลื่อนกระบวนการในทุกคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

โดยได้ดำเนินโครงการฯ ในปีที่ 1 มาจนเสร็จสิ้น จึงได้จัดให้มีงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ: การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ( Healthy CMU: Show & Share)” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook Fanpage: Healthy CMU (รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/2wjPGhyCHz/)

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU
📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)
📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)
📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)
📌Website: www.healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.

Health Today: รวบรวมให้แล้วที่นี่กับ ‘3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.’  1) COVID-19 Risk Behavior Form แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาถ้าอยากรู้ว่าคุณเสี่ยงติดโควิด-19 ไหม? ลองเช็คดูสิ คลิก >https://cmsdm.net/HealthyU/ 2) CMU i-Health ระบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มช. >https://cmu-hms.web.app/ 3) Stop Staff Stress แบบทดสอบส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียด >http://www.cmu-stop-staff-stress.com/ คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม https://hea

Healthy CMU – Happy New Year 2021

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการคณะผู้บริหารและทีมงาน Healthy CMU 💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)Website: www.healthycmu.com

ประกาศผลกิจกรรมตอบแบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)📌Website: www.healthycmu.com