Healthy CMU: Show&Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ ตลอด 1 ปี

Share on facebook
Facebook

โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ในยุทธศาสตร์หลักข้อที่ 2 เชิงรุก  และ SDG 3: Good Health and Well-Being โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ 11 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” โครงการฯ ได้พัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สามารถดูแลตนเอง ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยในวัยทำงาน (NCDs) และลดอุบัติการณ์ของการเกิดปัญหาสุขภาพ ภาวะทุพพลพลภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการทำงาน และสามารถเตรียมตัวรองรับเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

การดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในปีที่ 1 ประกอบด้วย 9 โครงการย่อยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพ 6 ประการ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การเฝ้าระวัง การเสริมพลัง การมีส่วนร่วม/การสร้างความตระหนักรู้ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ มีการขับเคลื่อนกระบวนการในทุกคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

โดยได้ดำเนินโครงการฯ ในปีที่ 1 มาจนเสร็จสิ้น จึงได้จัดให้มีงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ: การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ( Healthy CMU: Show & Share)” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook Fanpage: Healthy CMU (รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/2wjPGhyCHz/)

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU
📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)
📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)
📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)
📌Website: www.healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

💥 ขยายระยะเวลากิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล Healthy CMU

💥 ประกาศแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมร่วมสนุกสำหรับบุคลากร มช. ลุ้นรับของรางวัล “แก้วน้ำและกระเป๋าผ้า Healthy CMU” 📍กติกาเข้าทำแบบทดสอบความเสี่ยงสุขภาพ CMU i-Health และแบบประเมินความเครียด Stop Staff Stressตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.64***ดูกติกาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HealthyCMUOfficial 💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU📌Facebook Page: https://bit.ly/healthycmu📌Line Official Account: https://lin.ee/2B62H4aZe📌YouTube: https://bit.ly/healthycmuyt📌Website: http://www.

เชิญติดตามชมซีรีส์วิดีโอ COVID-19

✨🎬 Healthy CMU ร่วมนำเสนอซีรีส์วิดีโอ COVID-19 เพื่อแบ่งปันความรู้และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายวิทยากรโดย ศ.ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดตามชมซีรีส์วิดีโอ COVID-19 ทั้ง 9 Episode ได้ทาง-Facebook Page: HealthyCMU (https://www.facebook.com/HealthyCMUOfficial)-YouTube Channel: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt) โดยจะเผยแพร่วันละ 1 EP. เริ่ม 24 เมษายน 2564 นี้ 💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ ด้วยความห่วงใยจาก #Healthy

✨✅ เทคนิคการป้องกันตัวเองไม่ให้รับเชื้อ COVID-19

เชิญรับชมวิดีโอแนะนำเทคนิคการป้องกันตัวเองไม่ให้รับเชื้อ COVID-19 โดยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. และหัวหน้าโครงการ Healthy CMU ดูวิดีโอ Healthy CMU ทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/healthycmuyt สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu) Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe) YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt) Website: www.healthycmu.com