Intro_CMU Health MOOC

Share on facebook
Facebook

🎯 𝐂𝐌𝐔 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐌𝐎𝐎𝐂 แหล่งความรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน ที่ใคร ๆ ก็เรียนรู้เกี่ยวกับ “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา

สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. เรียนรู้โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
3. เรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบในวัยทำงาน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
4. เรียนรู้กลุ่มโรคมะเร็งต่าง ๆ สาเหตุ อาการ และพร้อมรับมือในการดูแลสุขภาพ
5. เรียนรู้การดูแลสุขภาพจิต ความเครียด วิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าหรือการหมดไฟในการทำงาน
🤩 พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรม

💚 ติดตามการแจ้งเปิดใช้งานระบบ เร็ว ๆ นี้
ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนได้ที่เว็บไซต์ https://mooc.cmu.ac.th
กรณีมีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อได้ที่ Facebook Page: CMU Mooc

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU
📌 Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)
📌 Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)
📌 YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)
📌 Website: www.healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

โครงการ Stop Staff Stress จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษา ด้านสุขภาพจิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Stop Staff Stress Year 2) จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน” สำหรับบุคลากรงานบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง D405 NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กิจกรรมภายในงาน เริ่มจากการแจ้งความคืบหน้าก

แกนนำสุขภาพคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. พร้อมรับเปิดเทอมใหม่

แกนนำสุขภาพคณะมนุษย์ศาสตร์ #CMUHealthVolunteers ร่วมกับ บ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ และ Healthy CMU จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ด้วยความสดใสกันอีกครั้ง 😃🤘🏻💪🏻 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 9:00 -12:00 น. ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษย์ศาสตร์ และออนไลน์ทาง Facebook Page : บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้

เริ่มแล้ว เต้นแอโรบิก&รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ โดยแกนนำคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (CMU Health Volunteers)

แกนนำสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU Health Volunteers จัดพิธีเปิดโครงการ “ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่…ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ