Live “เปิดบ้านจัดการความเครียด”

Share on facebook
Facebook

กิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)” เพื่อให้คำปรึกษาการจัดการความเครียด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ

📆 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
⏰ เวลา 08.30-12.00 น.
📍 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
👇 หรือลองทำแบบประเมินวัดระดับความเครียดในเบื้องต้นก่อน http://cmu-stop-staff-stress.com/

เนื้อหาที่คล้ายกัน

3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.

Health Today: รวบรวมให้แล้วที่นี่กับ ‘3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.’  1) COVID-19 Risk Behavior Form แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาถ้าอยากรู้ว่าคุณเสี่ยงติดโควิด-19 ไหม? ลองเช็คดูสิ คลิก >https://cmsdm.net/HealthyU/ 2) CMU i-Health ระบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มช. >https://cmu-hms.web.app/ 3) Stop Staff Stress แบบทดสอบส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียด >http://www.cmu-stop-staff-stress.com/ คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม https://hea

Healthy CMU – Happy New Year 2021

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการคณะผู้บริหารและทีมงาน Healthy CMU 💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)Website: www.healthycmu.com

Healthy CMU: Show&Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ ตลอด 1 ปี

โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ในยุทธศาสตร์หลักข้อที่ 2 เชิงรุก  และ SDG 3: Good Health and Well-Being โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ 11 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด คณะสาธารณส