Live “เปิดบ้านจัดการความเครียด”

Share on facebook
Facebook

กิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)” เพื่อให้คำปรึกษาการจัดการความเครียด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ

📆 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
⏰ เวลา 08.30-12.00 น.
📍 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
👇 หรือลองทำแบบประเมินวัดระดับความเครียดในเบื้องต้นก่อน http://cmu-stop-staff-stress.com/

เนื้อหาที่คล้ายกัน

21 ตุลาคม “วันพยาบาลแห่งชาติ” และ “วันออกพรรษา”

✨ 21 ตุลาคม นอกจากเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลแล้ว ยังเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือ “วันออกพรรษา” พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบ “ไตรมาสพรรษากาล” (3 เดือน) ได้รับบุญกุศลกันถ้วนหน้า รวมถึงช่วยทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายความเครียด มีสติและสมาธิเพิ่มมากขึ้น 💚 💪สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #Healthy CMU F

19 ตุลาคม “วันเทคโนโลยีของไทย”

19 ตุลาคม “วันเทคโนโลยีของไทย”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน Healthy CMU

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน Healthy CMU