Podcast🎙EP.9 CMU Smart Self-Monitoring | Healthy CMU

Share on facebook
Facebook

Healthy ​Talk: ✨Podcast🎙EP.9 ตอน CMU Smart Self-Monitoring โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนวัตกรรมการคัดกรองและเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ (Smart Wearable) ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Technology, Modern IT)

✅ การพัฒนานวัตกรรมการคัดกรอง และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง (Self-Monitoring Innovation)

✅ เพื่อลดระยะเวลาในการรอตรวจสุขภาพ

✅ เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น

✅ ลดอุบัติการณ์และภาวะเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพ ภาวะทุพพลพลภาพของบุคลากรมช.

✅ Smart Watch เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์จากค่าบ่งชี้สุขภาพของบุคลากรมช.

✅ Smart Scale เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์จากค่ามวลร่างกาย (BMI) ค่าโปรตีน ไขมัน มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ

✅ วัดค่ามาตรฐานและมีระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงสุขภาพผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ Smart Self-Monitoring

👉 คลิกวิดีโอเพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการ ————–

. 💪🏻#สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

📌Facebook : https://bit.ly/healthycmu

📌Line Official Account : https://lin.ee/2B62H4aZe

📌Youtube : https://bit.ly/healthycmuyt

เนื้อหาที่คล้ายกัน

โครงการ Stop Staff Stress จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษา ด้านสุขภาพจิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Stop Staff Stress Year 2) จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน” สำหรับบุคลากรงานบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง D405 NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กิจกรรมภายในงาน เริ่มจากการแจ้งความคืบหน้าก

แกนนำสุขภาพคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. พร้อมรับเปิดเทอมใหม่

แกนนำสุขภาพคณะมนุษย์ศาสตร์ #CMUHealthVolunteers ร่วมกับ บ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ และ Healthy CMU จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ด้วยความสดใสกันอีกครั้ง 😃🤘🏻💪🏻 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 9:00 -12:00 น. ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษย์ศาสตร์ และออนไลน์ทาง Facebook Page : บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้

เริ่มแล้ว เต้นแอโรบิก&รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ โดยแกนนำคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (CMU Health Volunteers)

แกนนำสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU Health Volunteers จัดพิธีเปิดโครงการ “ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่…ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ