Podcast🎙EP.9 CMU Smart Self-Monitoring | Healthy CMU

Share on facebook
Facebook

Healthy ​Talk: ✨Podcast🎙EP.9 ตอน CMU Smart Self-Monitoring โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนวัตกรรมการคัดกรองและเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ (Smart Wearable) ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Technology, Modern IT)

✅ การพัฒนานวัตกรรมการคัดกรอง และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง (Self-Monitoring Innovation)

✅ เพื่อลดระยะเวลาในการรอตรวจสุขภาพ

✅ เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น

✅ ลดอุบัติการณ์และภาวะเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพ ภาวะทุพพลพลภาพของบุคลากรมช.

✅ Smart Watch เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์จากค่าบ่งชี้สุขภาพของบุคลากรมช.

✅ Smart Scale เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์จากค่ามวลร่างกาย (BMI) ค่าโปรตีน ไขมัน มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ

✅ วัดค่ามาตรฐานและมีระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงสุขภาพผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ Smart Self-Monitoring

👉 คลิกวิดีโอเพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการ ————–

. 💪🏻#สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

📌Facebook : https://bit.ly/healthycmu

📌Line Official Account : https://lin.ee/2B62H4aZe

📌Youtube : https://bit.ly/healthycmuyt

เนื้อหาที่คล้ายกัน

Healthy CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตวัยทำงาน”

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Healthy CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตวัยทำงาน” .ร่วมพูดคุยกับ 2 วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1. รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู2. ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำดำเนินรายการโดย คุณชาลิณีย์ ธรรมโม สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วันพุธที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสด (Live) ทาง Facebook Page: HealthyCMU.สอบถามเพิ่มเติม Inbox HealthyCMU.บุคลากร มช. สามารถทำแบบทดสอบสุขภาพตนเองง่าย

Healthy @CMU: พุธหรรษา ครั้งที่ 3 “เชือกหรรษา” 💚 Workshop ทำกระถางต้นไม้ถนอมสายตาพร้อมปลูกต้นแคคตัสกัน

Health Today: กิจกรรม DIY ที่ได้ทั้งความสนุกและของน่ารัก ๆ กลับบ้านด้วย.ขอเชิญบุคลากรมช. เข้าร่วมกิจกรรม Healthy @CMU: พุธหรรษา ครั้งที่ 3 “เชือกหรรษา” Workshop ทำกระถางต้นไม้ถนอมสายตาพร้อมปลูกต้นแคคตัสกัน วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้นลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/2U5LN7N(สำหรับบุคลากร มช.)สอบถามเพิ่มเติม Inbox HealthyCMU 0 5394 4522, 08 6889 4692สุขภาพที่ดีเริ่มต

กิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)”

กิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)” เพื่อให้คำปรึกษาการจัดการความเครียด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ. วันพุธที่ 16 กันยายน 256 3 เวลา 08.30-12.00 น . ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หรือลองทำแบบประเมินวัดระดับความเครียดในเบื้องต้นก่อนht