Podcast EP.5 ตอน Stop-Staff-Stress

Share on facebook
Facebook

Healthy ​Talk: Podcast EP.5 ตอน Stop-Staff-Stress โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลินี สุวรรณยศ กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์

ช่วงวัยทำงาน หากเกิดความเครียดจากการทำงานคุณจะจัดการกับมันได้อย่างไร ? ที่นี่เรามีคำตอบกับคลินิกจัดการความเครียด “Stop Staff Stress” กับกิจกรรมดีๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจความเครียด

กิจกรรมที่ 2 : การให้ความรู้เรื่องความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด

กิจกรรมที่ 3 : การฝึกการให้การปรึกษา (Training for the trainer)

กิจกรรมที่ 4 : จัดทำห้องเพื่อผ่อนคลายความเครียด

กิจกรรมที่ 5 : จัดทำห้องบริการให้การปรึกษา

ติดต่อให้คำปรึกษาคลินิกจัดการความเครียดได้ที่ 

ให้บริการ ทุกวัน นอกเวลาราชการ 

จันทร์-ศุกร์  เวลา 17.00 – 19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น -12.00 น. และ 13.00 น.-16.30 น.

* ต้องนัดล่วงหน้า ก่อนอย่างน้อย 1-2 วัน

***ฉุกเฉิน มีบริการ 24 ชั่วโมง  โทร 081-5959728 (ผศ.ดร. ชาลินี สุวรรณยศ)

E-mail: stressclinic.cmu@gmail.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.

Health Today: รวบรวมให้แล้วที่นี่กับ ‘3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.’  1) COVID-19 Risk Behavior Form แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาถ้าอยากรู้ว่าคุณเสี่ยงติดโควิด-19 ไหม? ลองเช็คดูสิ คลิก >https://cmsdm.net/HealthyU/ 2) CMU i-Health ระบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มช. >https://cmu-hms.web.app/ 3) Stop Staff Stress แบบทดสอบส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียด >http://www.cmu-stop-staff-stress.com/ คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม https://hea

Healthy CMU – Happy New Year 2021

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการคณะผู้บริหารและทีมงาน Healthy CMU 💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)Website: www.healthycmu.com

Healthy CMU: Show&Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ ตลอด 1 ปี

โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ในยุทธศาสตร์หลักข้อที่ 2 เชิงรุก  และ SDG 3: Good Health and Well-Being โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ 11 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด คณะสาธารณส