Podcast EP.5 ตอน Stop-Staff-Stress

Share on facebook
Facebook

Healthy ​Talk: Podcast EP.5 ตอน Stop-Staff-Stress โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลินี สุวรรณยศ กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์

ช่วงวัยทำงาน หากเกิดความเครียดจากการทำงานคุณจะจัดการกับมันได้อย่างไร ? ที่นี่เรามีคำตอบกับคลินิกจัดการความเครียด “Stop Staff Stress” กับกิจกรรมดีๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจความเครียด

กิจกรรมที่ 2 : การให้ความรู้เรื่องความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด

กิจกรรมที่ 3 : การฝึกการให้การปรึกษา (Training for the trainer)

กิจกรรมที่ 4 : จัดทำห้องเพื่อผ่อนคลายความเครียด

กิจกรรมที่ 5 : จัดทำห้องบริการให้การปรึกษา

ติดต่อให้คำปรึกษาคลินิกจัดการความเครียดได้ที่ 

ให้บริการ ทุกวัน นอกเวลาราชการ 

จันทร์-ศุกร์  เวลา 17.00 – 19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น -12.00 น. และ 13.00 น.-16.30 น.

* ต้องนัดล่วงหน้า ก่อนอย่างน้อย 1-2 วัน

***ฉุกเฉิน มีบริการ 24 ชั่วโมง  โทร 081-5959728 (ผศ.ดร. ชาลินี สุวรรณยศ)

E-mail: stressclinic.cmu@gmail.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

โครงการ Stop Staff Stress จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษา ด้านสุขภาพจิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Stop Staff Stress Year 2) จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน” สำหรับบุคลากรงานบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง D405 NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กิจกรรมภายในงาน เริ่มจากการแจ้งความคืบหน้าก

แกนนำสุขภาพคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. พร้อมรับเปิดเทอมใหม่

แกนนำสุขภาพคณะมนุษย์ศาสตร์ #CMUHealthVolunteers ร่วมกับ บ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ และ Healthy CMU จัดกิจกรรม “ชีวิตที่ดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสำหรับอาจารย์และบุคลากร มช. เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ด้วยความสดใสกันอีกครั้ง 😃🤘🏻💪🏻 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 9:00 -12:00 น. ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษย์ศาสตร์ และออนไลน์ทาง Facebook Page : บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้

เริ่มแล้ว เต้นแอโรบิก&รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ โดยแกนนำคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (CMU Health Volunteers)

แกนนำสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU Health Volunteers จัดพิธีเปิดโครงการ “ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่…ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ